Az eljárások előkészítésének alapja a becsült érték meghatározása

Hogyan állapítsuk meg az eljárásunk becsült és egybeszámított becsült értékét?

Mit ért a Kbt. becsült érték alatt: „A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni.”

A becsült érték megállapításának alapja lehet egy egyszerű ajánlatkérés, amelyben az ajánlatkérő megadja az adott beszerzéssel kapcsolatos elvárásait, mennyiségi és minőségi szempontból.